لیست شماره تماس مدیران استانداری خوزستان
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی دفتر
حوزه استاندار
مهدی رفیعی دهکردی

مدیرکل حوزه استاندار

2292
شهاب صدیقی

مدیرکل مدیریت بحران

2433 - 2451 - 2461
مجتبی کلانتریان

سرپرست اداره کل حراست

2043
مریم مراد اسکندری

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

2053
محمد پیلتن

مدیر هـسـته گزینش

2014
مهدی طرفی

مدیر‌کل روابط عمومی 

3032
حجت ا... دهدشت

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 

2035
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
سید احمد موالی زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع

2208
عبدالرحمن هزاریان

مدیرکل امور اداری و مالی

2027
محسن سزاری

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت

2098
محمد حری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

2050
حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی
آقا رضا فتوحی

معاون هماهنگی امور اقتصادی

33913759 - 33913744
سید سعید حسینی نژاد

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی

33913759 - 33913744
حمزه خسروانی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت ازسرمایه گذاری

33913759 - 33913744
حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی
عبدالرضا سیفی

معاون سیاسی و اجتماعی

2066
حبیب ا... فضل الله پور

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

2069
سید مهرداد موسوی

سرپرست دفتر مور اجتماعی و فرهنگی

2061
حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی
محمد خانچی

معاون هماهنگی امور عمرانی

2081 -3081
مهراب فلسفی زاده

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها

2089 - 3089
مرتضی باوی

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها

2078 -3078
هدایت زارع زاده

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

2093 -3093
حوزه معاونت امنیتی و انتظامی
ولی ا... حیاتی

معاون امنیتی و انتظامی

2073
رضا نجفی مهر

مدیرکل امور امنیتی و انتظامی

2605
سعید فیوضی

مدیرکل پدافند غیرعامل

2095
علیرضا گوروئی

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی

33770072