جزئیات قرارداد

بازنگری و اصلاح فرآیندهای سرمایه گذاری در استان

  • تاریخ شروع : 1399/04/10
  • تاریخ پایان : 1399/06/10
  • مدت قرارداد : 60 روز
  • مبلغ قرارداد : 3/000/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : استعلام بهاء
  • پیمانکار : شرکت کامیاران با شناسه ملی 10860749600 و کد اقتصادی 411196368451
  • مدیر عامل : غلامعلی قاسمی
  • کارفرما : استانداری خوزستان(معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)