لیست قرادها
موضوع پیمانکار تاریخ انعقاد مبلغ نهایی مشاهده
آسیب شناسی سیل خوزستان وتدوین شناسنامه مناطق سیل ز...

دانشگاه شهید چمران

علی حقیقی

1398/05/01 100/000/000
تدریس دوره آموزشی "آشنایی با قوانین و مقررات شهردا...

مسعود آرایی

مسعود آرایی

1398/11/21 9/600/000
نیاز سنجی آموزشی اولیاء دانش آموزان مدارس دوره ی ا...

زهرا دشت بزرگ

زهرا دشت بزرگ

1398/06/01 101/000/000
ارائه مدلی در شناسایی راهبردی پیشگیری از اعتیاد در...

پرویز عسکری

پرویز عسکری

1398/06/01 100/000/000
بررسی رابطه بین رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و تعهد حر...

آذین محمودی

آذین محمودی

1398/11/26 700/000/000
مستند سازی تجارب مدیریتی در راهپیمایی اربعین دراست...

سجاد بهمنی

سجاد بهمنی

1398/12/18 750/000/000
مستند سازی تجربیات مدیریت بحران سیل اخیر در استان ...

جهاددانشگاهی

سید علیرضا علوی

1398/02/21 670/000/000
بررسی ادارک از فساد اداری و شناسایی عوامل موثر بر ...

دانشگاه شهید چمران

علی حقیقی

1398/11/26 750/000/000
قرارداد طراحی و پشتیبانی سامانه تنظیم کالای اساسی ...

شرکت هامون مهر اکسین

حجت چراغچی

1398/10/14 3/187/000/000
طراحی گرافیکی و تهیه نسخه الکترونیک فرصت های سرمای...

کانون آگهی و تبلیغاتی هدف

نجمه حاجی کو همدانی

1399/04/28 1/530/000/000
بازنگری و اصلاح فرآیندهای سرمایه گذاری در استان

شرکت کامیاران

غلامعلی قاسمی

1399/04/10 3/000/000/000
بازنگری و بروز رسانی مطالعات پیش امکانسنجی فنی، ما...

شرکت مهندسی شهریگ

سید رضا شفیعی نسب

1396/06/04 1/240/663/900
تدوین برنامه عملیاتی جهش تولید سال 1399

سازمان مدیریت صنعتی -نمایندگی خوزستان

یدالله مهر علی زاده

1399/04/02 2/300/000/000
دفاتر تسهیل گری

موسسه حامیان آسیب دیدگان

حسین بدری حاجیور

1398/10/23 3/930/000/000
دفاتر تسهیل گری

شهر اندیش آمایش(ملاشیه 2)

سید عباس آل محمد

1398/10/23 3/850/000/000
دفاتر تسهیل گری

شهر اندیش آمایش(ملاشیه 1)

سید عباس آل محمد

1398/10/23 3/850/000/000
دفاتر تسهیل گری

شهراندیش آمایش (زویه )

سید عباس آل محمد

1398/10/23 3/850/000/000
دفاتر تسهیل گری

شهر اندیش آمایش(دزفول)

سید عباس آل محمد

1398/10/23 3/850/000/000
دفاتر تسهیل گری

شهر اندیش آمایش(عین دو)

سید عباس آل محمد

1398/10/23 3/850/000/000
دفاتر تسهیل گری

موسسه بهزیست یاران

نور علی میر ابراهیمی

1398/10/23 4/440/000/000
دفاتر تسهیل گری

موسسه ایلیا مهر سحر

لیلا دهقان

1398/10/23 3/850/000/000
دفاتر تسهیل گری

خانه آوات (حصیر آباد )

لیلی بهزاد نیا

1398/10/23 4/030/000/000
دفاتر تسهیل گری

خانه آوات (خرمشهر )

لیلی بهزاد نیا

1398/10/23 3/850/000/000
دفاتر تسهیل گری

شرکت طرح نگار تاریانا

فرخنده احمدی بابادی

1398/12/11 3/850/000/000
هیئت اندیشه ورز

دکتر حسین ملتفت

دکتر حسین ملتفت

1399/01/30 170/000/000
مقابله با بیماری کرونا

موسسه حامیان آسیب دیدگان

حسین بدری حاجیور

1399/01/31 200/000/000
حقوق شهروندی صیانت

موسسه سفیر امین

احمد رضا فاطمی کیا

1398/12/27 350/000/000
مقابله با بیماری کرونا

جمعیت باز آفرینان خوزستان

محسسن عبده کلاهچی

1399/01/31 500/000/000
برنامه های کاهش آسیب ها

موسسه ایلیا مهر سحر

لیلا دهقان

1399/01/23 1/500/000/000
فرماندهی نیروی انتظامی

نیروی انتظامی

حیدر عباس زاده

1399/01/30 3/417/500/000
جستجو قرادها
عنوان موضوع و یا بخشی از آن
از تاریخ شروع
تا تاریخ پایان
روش انتخاب پیمانکار
نام پیمانکار
نام مدیر عامل
نام کارفرما