شفافیت راهکاری اخلاق مدار و اصولی در راستای اعتمادسازی میان شهروندان و مدیریت شهری و ابزاری مناسب جهت نظارت شهروندان بر عملکرد سازمانهاست. این شیوه کم هزینه ترین و مطمئن ترین ساز و کار برای مقابله با فساد، پیشگیری از جرم و ارتقا مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولین و جلوگیری از هرگونه تبعیض و بی عدالتی است. اگرچه شفافیت به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد و به صورت بی برنامه و نامنظم نیست بلکه باید اطلاعات مناسب در زمان مناسب، در قالب مناسب، با کیفیت مناسب و در محل مناسب به مخاطب موردنظر ارائه شود. لذا وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است.

استانداری خوزستان نیز با تکیه بر این شعار که "هیچ چیز پنهانی از مردم نداریم" اقدام به راه اندازی سامانه شفافیت استانداری با هدف پیشگیری و مبارزه با ایجاد فساد و همچنین ارتقا اعتماد میان مردم و مسئولین و حرکت در مسیر ابهام زدایی و جلب مشارکتهای شهروندان در حل مسائل شهری کرده و کلیه قراردادهای کلان، بودجه، پروژه ها و وضعیت ارائه خدمات شهری در مناطق را بر روی سامانه شفافیت به صورت مستمر و به روز ارائه می دهد. امید که این اقدام گامی موثر در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان عزیز خوزستانی بوده و توسعه شهری را به دنبال داشته باشد.

  • استاندار خوزستان

قراردادها /تفاهم نامه

در این بخش لیست قراداد ها و تفاهم نامه های انجام شده بیین استانداری خوزستان و دیگر نهادها را میتوانید مشاهده نمایدد

مدیران دستگاه مناقصه ها

مرجع اداری صالح جهت اداره ی امور مناقصه در هر وزارتخانه یا موسسه عمومی یا شرکت دولتی و شهرداری ها یک واحد اداری به نام اداره ی مناقصات است

امالک و دارایی های غیرمنقول

به موجب قوانین اصلی از طرف شرکت تعاونی مسکن به اعضاء مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود

قوانین و مصوبات

قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد